Prodej a servis


Prodej hardware a software
Záruční i pozáruční servis
Záchrana dat
Antivirový a antispyware servis

  více ...      


Outsourcing IT


Nepřetržitý dohled a monitorování sítí
Preventivní i Hot-Line servis
Legalizace SW, evidence a poradenství
Ověřený spotřební materiál
Zabezpečení sítí
  více ...      


Vývoj aplikací


Vstupenkové systémy Pegas a PegasPRO
Webdesign a internetové aplikace
Multimédia - tvorba, konverze
Optimalizace webu pro vyhledávače
Software na zakázku
  více ...      

VÝVOJ APLIKACÍ

PegasPRO


vstupenkový systém pro hrady, zámky, galerie, muzea, výstavy ...

Systém PegasPRO je výsledkem mnohaleté práce pro naše zákazníky z oblasti kultury. Zkušenosti s pracovními a řídícími postupy těchto zákazníků jsou do systému zaintegrovány tak, aby výsledný produkt co nejvíce zákazníkovi vyhovoval, přizpůsobil se jeho požadavkům a podporoval jeho identitu.

Prodej - Rezervace - Objednávky vstupenek


PegasPRO umožňuje prodej vstupenek pro vstup do objektů nebo na určité území. Maximální počet objektů je 40 s možností dalšího rozšíření. Vstupenku je nožné vydat na kterýkoliv okruh nebo jejich libovolnou kombinaci. Prodej na okruhy lze dočasně zakázat. Rezervaci vstupenek lze provést přímo v pokladně nebo na objednávku včetně přípravy a tisku všech potřebných dokladů k vyřízení objednávky - rezervační list, výzva k zaplacení, faktura, složenka …
Tam kde existuje plán prohlídek, je obvykle třeba provádět objednávky na prohlídky. Objednávka je vlastně rezervace určité prohlídky a je definována počtem osob, datem kdy byla přijata a určením zákazníka. Zákazníka je možné určit jeho popisem nebo výběrem z adresáře. Dále možné zvolit, jak bude objednávka placena (hotově, fakturou, složenkou či platební kartou) a jak velká část bude placena předem. Na základě těchto údajů lze vystavit rezervační list nebo vstupenku. Při platbě fakturou systém automaticky generuje podklady pro účetnictví. Ekonomicky výhodná je také možnost prodeje tzv. hromadných vstupenek, což znamená velkou úsporu vstupenek.

PegasPRO je automatizovaný systém přípravy a distribuce vstupenek.
Výrazně přispívá ke zrychlení a zkvalitnění prodeje vstupenek a dalších služeb.

Základní funkce


Prodej v pokladně.
Rezervace v pokladně i v rezervačním centru s možností evidence v adresáři zákazníků a partnerů.
Vícejazyčný tisk dokladů vstupenek, rezervačních listů, výzev k zaplacení, voucherů či faktur - včetně možnosti automatického rozesílání faxem.
Uzávěrky a statistiky: denní nebo za volitelné období s možností volby návštěvnických kategorií či prohlídkových okruhů.
Snadná obsluha, rychlé vystavení vstupenky.
Maximální spolehlivost a ochrana dat včetně samoopravných kódů.

Parametry


Počet objektů / okruhů: 40 (na zakázku možno i více)
Počet kategorií zákazníků: neomezen
Počet podporovaných jazyků: neomezen (na vstupenkách 9)
Počet prodejních terminálů: neomezen

Zvláštní funkce


Slevy dle kategorií zákazníků, počtu vybraných okruhů, počtu osob ve skupině, nebo manuální volbou Evidence průvodců včetně evidence jazyka výkladu
Příplatky za cizojazyčný výklad či tlumočení
Automatické generování prohlídkových tras, snadná změna parametrů či přidání prohlídky během prodeje
Široká škála účtování dalších služeb i jejich kombinací - foto, video, svatba, parkovné, …….
Možnost kontroly vstupu využívající terminály pro čtení čárových kódů
Manuální plánování prohlídkových tras z 2D tabulky
Propojení rezervační centrály, předprodejní kanceláře a pokladny objektu přes Internet
Výstupy z adresáře s podporou tisku adresních štítků, hlavičkových papírů či obálek s podporou hromadné korespondence
Prodej v cizí měně (EURO) včetně možnosti vracení v CZK
On-line propojení s terminálem platebních karet systému Hypercom
Tisk na tiskárnách bez podpory MS-DOS
Export sestav do formátu PDF

Vstupenky


Záleží jen na Vás, pro jaké vstupenky se rozhodnete. Nabízíme vstupenky na nekonečném ofsetovém papíře, termálním papíře či jednotlivé vstupenky na kartonu pro jehličkové, termální nebo inkoustové tiskárny. Vstupenky svojí kvalitou umožní prezentaci vašeho kulturního zařízení na vysoké úrovni. Připravíme pro Vás grafické návrhy, doporučíme kvalitu papíru, perforace, způsob tisku a vlastní tisk tak, abyste byli spokojeni po celou dobu používání vstupenek. Upozorňujeme na možnost tisku doplňkových nebo sponzorských textů přímo na vstupenku jako na velmi účinnou a vyhledávanou formou reklamy.

Doplňky k systému


Dodávka systému je zabezpečena komplexními službami. Mezi ně patří např. servisní zajištění softwaru a hardwaru s odezvou do 24 hodin, dodávka vstupenek a zapůjčení systému PegasPRO na sezónní nebo jednorázové akce, doplnění systému o program na prodej drobného zboží a vedení skladu. Dále nabízíme ergonomické doplňky jako jsou pokladní zásuvky, zákaznické displeje, kontrola vstupu pomocí čteček čárového kódu apod.

Požadavky na HW


Systém PegasPRO pracuje pod operačními systémy MS-DOS 5.0 a kompatibilní, MS Windows 3.11-XP, Real32, Novell NetWare, MS Windows Server NT-2003. Instalace systému vyžaduje alespoň PC s procesorem Intel 486 100 Mhz, 8MB RAM, 50MB prostou na pevném disku. Tiskárnu pro tisk vstupenek a ostatních tiskovin, pro vstupenky jsou vhodné jehličkové či termotransférové tiskárny a to dle nároků na grafické zpracování vstupenek, pro ostatní tiskoviny libovolnou tiskárnu pro formát A4 (jehličková, inkoustová či laserová). Tiskárny nemusí podporovat přímo tisk ze systému MS-DOS.

Pegas


Systém automatizované distribuce vstupenek pro divadla, koncertní síně, kina a sportovní akce.

Je určen k zjednodušení a zkvalitnění prodeje vstupenek na všechny typy akcí, na niž je třeba prodávat či rezervovat jednotlivá sedadla. Systém je modulární a projektován podle individuálních potřeb zákazníků. Dodávku zrealizujeme zcela kompletně včetně veškerého počítačového vybavení a montáže sítě. Dodávku lze optimalizovat z hlediska ceny dle přání a možností zákazníka. Prodejní a rezervační systém PEGAS v sobě integruje pracovní postupy našich zákazníků za devět let vývoje a provozu. Systém umožňuje pružné řízení prodeje vstupenek, rychlou orientaci pokladních při prodeji. Prodej vstupenek v různých měnách. Efektivní vyřizování objednávek. Možnost prodeje předplatného.Okamžitý přehled o stavu prodeje, předprodeje a rezervaci. Snadná možnost změny cen (variabilní slevy). Pohodlná a rychlá účetní uzávěrka. Podklady pro účetnictví a personalistiku. Automatické pořizování adresáře zákazníků.

Struktura základních funkcí


Prodej v pokladně
Rezervace v pokladně i v rezervačním centru, adresář zákazníků a partnerů
Prodej abonomá (předplatné, permanentky) včetně abonentních cyklů
Prodej za hotové, na dobírku, na fakturu, …
Tisk dokladů: rezervační list, výzva k zaplacení, faktura, složenka
Uzávěrky a statistiky: denní, za období, dle diváckých kategorií, titulů, žánrů, souborů,…
Vysoká spolehlivost a ochrana dat
Snadná intuitivní obsluha, rychlé vystavení vstupenky

Parametry


Grafické zobrazení hlediště umožňuje prodej vstupenky na konkrétní sedadlo, okamžitý přehled o prodaných, rezervovaných a volných místech.

Herní plán:
Akce jsou uspořádány do souborů akcí/sezón
Evidence premiéra/repríza
Třídění dle souborů, žánrů,…

Zobrazení hlediště:
Grafické s tvarovým rozlišením cenových pásem a barevným rozlišením stavu sedadla (prodáno, rezervováno, blokováno, kontingent,…)

Parametry vstupenky:
Grafická plně definovatelná vstupenka s možností selektivního tisku reklamy včetně sponzorských log při prodeji.

Statistiky a uzávěrky


Systém PEGAS je doplněn o detailní uzávěrky a rozsáhlé statistické výstupy pokrývající požadavky rozpočtových, příspěvkových i ryze komerčních subjektů.

Uzávěrky denní a za období
Statistiky dle jednotlivých uživatelů, souborů, žánrů, titulů a představení, kategorií zákazníků a partnerů
Uživatelem definovatelné statistiky

Zvláštní funkce


Dvě základní ceny ( např. v Kč a cizí měna)
Slevy a přirážky dle kategorií zákazníků
Tisk adresních štítků, obálek a podpora hromadné korespondence
Bohaté možnosti blokací a tvorby kontingentů pro potřeby pořadatele i externích prodejců
Abonomá (předplatné) - jednoduché cykly, abonentních cyklů částečné a vázané, předplatné na kurzy…

Prezentační funkce


Vstupenka může sloužit k propagaci instituce. Možnost dotisku vstupenek pro zvláštní příležitosti. Možnost potisku obou stran vstupenek. Možnost sponzorských či reklamních tisků na vstupenky (přední i zadní strana). Materiál od běžného tabelačního papíru přes termopapír až po křídový a pohlednicový papír eventuelně plast.
 Vysoká grafická úroveň vstupenek - nabízíme včetně grafického návrhu
Umístění sponzorských log a textů buď předem na přední i zadní stranu nebo ze systému při prodeji na přední stranu

Služby zajištěné dodavatelem


Odezva servisu do 2 hodin - stálá pohotovost na telefonu. Zaškolení obsluhy na místě nebo u dodavatele. Pomoc při zavedení systému. Dohled nad provozem systému, správa dat. Dodávky vstupenek a materiálu. Servis záruční i pozáruční.

Požadavky na provoz systému


Systém PEGAS pracuje pod systémy MS-DOS 6.22, MS Windows, Real32, Novell NetWare 3.12 - 5. Instalace systému vyžaduje alespoň PC s procesorem Intel Pentium 120 Mhz, 32MB RAM,100MB prostou na pevném disku.Tiskárnu pro tisk vstupenek a ostatních tiskovin, pro vstupenky jsou vhodné jehličkové či termotransférové tiskárny a to dle nároků na grafické zpracování vstupenek, pro ostatní tiskoviny libovolnou tiskárnu pro formát A4 (jehličková či laserová), v případě požadavků na tisk obsáhlejších přehledů je vhodná tiskárna pro formát A3.

Ostatní


Podpůrný SW pro systémy PegasPRO a Pegas. Například informační tabule či interaktivní kiosek pro přehled volných míst ve vstupenkových systémech, rezervace vstupenek přes internet, kontroly vstupenek pomocí čárových kódů při vstupu.


Vývoj drobných SW aplikací k optimalizaci běžné kancelářské práce. Příkladem může být SW pro evidenci a tisk zaměstnaneckých karet, evidence členů ve vašem klubu, zpracování výstupů z jiných aplikací do požadované podoby apod.


Tvorba a údržba webových projektů, webdesign.


Multimediální aplikace pro prezentaci Vaší firmy nebo Vašich projektů pro přehrávání na DVD, PC či multimediálním serveru. Přepis VHS kazet na DVD.


Optimalizace stávajících www stránek pro vyhledávače SEO (Search Engine Optimization) pro umisťování odkazů na Vaše stránky na přední místa ve výsledcích vyhledávání.


Copyright © 2010 | SoftPro, s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.